Informatie, Tarieven en Vakanties  2017-2018

Er zijn in dit cursusjaar 2017 /2018  41 lesweken.
Van 04-09-2017 t/m 20-07-2018.
De vakanties worden niet doorbetaald.

De betaling geschiedt in 10 maandelijkse of   5 x  2-maandelijkse termijnen  (juli en augustus vallen uit).
Het lesgeld dient per maand / 2 maanden (in de eerste week van de maand of 2 maanden) via de bank  te worden betaald.
Dit d.m.v.  een vast maand- of 2 maandelijks bedrag, van september t/m juni zoals wordt overeengekomen in de lesovereenkomst.
U kunt tijdens het cursusjaar ook beginnen met het nemen van pianolessen.

U kunt ook les nemen op basis van 5 of 10 lessenkaarten.
De lestijden spreekt U per keer af.
Ook als U  b.v. per maand voor 21 lessen in het jaar betaald, worden de lestijden vaak per keer afgesproken.
Wat U maar het beste uitkomt.
In de vakantieperiodes wordt er ook lesgegeven op afspraak.
Dit voor volwassenen die niets met de schoolvakanties te maken hebben.   Cursusjaar       10- en 5 lessenkaarten 
 Lestijd Tot 21 jaar vanaf 21 jaar
incl. btw
      Tot 21 jaar vanaf 21 jaar
incl. btw
30 minuten € 20,00 € 22,00   € 24,00 € 25,00
45 minuten € 28,00 € 34,00   € 30,00 € 35,00
60 minuten € 38,00 € 41,00   € 40,00 € 44,00

 


Vakantierooster 2015/2016

Herfstvakantie  14 oktober 2017  t/m 22 oktober 2017 Goede Vrijdag 30-03-2018
Kerstvakantie 23 december 2017  t/m 7 januari 2018 Paasmaandag 02-04- 2018
Voorjaarsvakantie 24 februari 2018  t/m 4 maart 2018 Hemelvaartdag  10-05-2018
Meivakantie 28 april 2018  t/m 6 mei 2018 2de Pinksterdag 21-05-2018
Zomervakantie 21  juli 2018  t/m 2 september  2018 Koningsdag 27 april 2018