Informatie, Tarieven en Vakanties  2019-2020

Er zijn in dit cursusjaar 2019 /2020  40 lesweken.
Van 26-08-2019 t/m 04-07-2020.
De vakanties worden niet doorbetaald.

De betaling geschiedt in 10 maandelijkse of   5 x  2-maandelijkse termijnen  (in juli en augustus betaald U niets).
Het lesgeld dient per maand / 2 maanden (in de eerste week van de maand of 2 maanden) via de bank  te worden betaald.
Dit d.m.v.  een vast maand- of 2 maandelijks bedrag, van september t/m juni zoals wordt overeengekomen in de lesovereenkomst.U kunt  aan het begin maar ook  tijdens het cursusjaar beginnen met het nemen van pianolessen.
U begint dan meestal met een 5 of 10 lessenkaart om te ervaren hoe U het vindt om les te hebben, om te kijken hoe vaak U les wilt hebben ,  elke week of om de 14 dagen of 3 weken.
En om te kijken of het U bij mij wel bevalt.
Dit geldt zowel voor de leerlingen boven als onder de 21 jaar.

Voor de volwassenen
De lestijden spreekt U meestal per keer af.
U heeft dan min of meer een vaste tijd .
Ook als U  b.v. per maand voor de  lessen in het jaar betaald, worden de lestijden vaak per keer afgesproken.
Wat U maar het beste uitkomt.
In de vakantieperiodes wordt er ook lesgegeven op afspraak.
Dit voor volwassenen die niets met de schoolvakanties te maken hebben.   Cursusjaar       10- en 5 lessenkaarten 
 Lestijd Tot 21 jaar vanaf 21 jaar
incl. btw
      Tot 21 jaar vanaf 21 jaar
incl. btw
30 minuten € 20,00 € 22,00   € 24,00 € 25,00
45 minuten € 28,00 € 34,00   € 30,00 € 35,00
60 minuten € 38,00 € 41,00   € 40,00 € 44,00

 Een wekelijkse les van 30 minuten      : tarief tot 21 jaar        = E 800,00  40 lessen per cursusjaar ( E80,0 pmn, 10 mnd)
 Een wekelijkse les van 30 minuten      : tarief vanaf 21 jaar    = E 880,00 incl BTW 40 lessen per cursusjaar ( 88,00 pmd, 10 mnd)

Een wekenlijkse les van 45 minuten     : tarief tot 21 jaar        = E  1120,00 40 lessen per cursusjaar (112,00 per mnd, 10 mnd)
Een wekenlijkse les van 45 minuten     : tarief vanaf 21 jaar    = E  1360,00 incl BTW 40 lessen per cursusjaar (  136,00 per mnd 


Een les in de 2 weken van 45 minuten : tarief tot 21 jaar        = E 560,00 20 lessen per cursusjaar ( E 56,00 per mnd, 10 mnd)
Een les in de 2 weken van 45 minuten : tarief vanaf 21 jaar    = E 680,00 incl BTW 20 lessen per cursusjaar ( 68,00 per mnd,10 mnd)

Een les in de 2 weken van 60 minuten : tarief tot 21 jaar        = E 760,00 20 lessen per cursusjaar ( 76,00 per mnd, 10 mnd)
Een les in de 2 weken van 60 minuten : tarief vanaf 21 jaar    = E 820,00 incl BTW  20 lessen per cursusjaar( E 82,00 per mnd, 10 mnd)
Vakantierooster 2019/2020

Herfstvakantie  19 oktober 2019  t/m 27 oktober 2019 Goede Vrijdag 10-04-2020
Kerstvakantie 21 december 2019  t/m 5 januari 2020 Paasmaandag 12-04- 2020
Voorjaarsvakantie 15 februari 2020  t/m 23 februari 2020 Hemelvaartdag  21-05-2020
Meivakantie 25 april 2020  t/m 3 mei 2020 2de Pinksterdag 01-06-2020
Zomervakantie 04  juli 2019  t/m 16 augustus  2020 Koningsdag 27 april 2019